Organisasjonskultur

Alex Edmans Video Thumb

Organisasjonskultur

Sosiale formål motivert av frykt for omdømmetap

​Mange virksomheter har lenge overfokusert på profittøkning som selve formålet til virksomheten. Dersom de har jobbet med samfunnsansvar eller medarbeidertilfredshet har det gjerne vært motivert av frykt for omdømmetap.

Felles Visjon Toppbanner

Organisasjonskultur

Felles visjoner – en vei til en mer innovativ organisasjonskultur

Uansett om du er leder, konsulent, coach eller HR-medarbeider vet du hvor viktig det er å inspirere til endring når organisasjonen din står overfor viktige utfordringer. Men du er kanskje lei av å investere energi, tid og penger i endringsprosesser som er vanskelig, om ikke umulig, å gjennomføre på grunn av mangel på fokus og tilslutning.

Julien Bourrelle Hei Thumb

Organisasjonskultur

HRtv: Det norske folks forunderlige (arbeids)liv

Du har kanskje sett ham før, og fått trimmet lattermusklene. Ikke noe er så godt å le av som seg selv. Her er den fransk-canadiske rakettforskeren Julien S. Bourrelle med syv minutters konsentrert blikk på norsk arbeidslivskultur.

Krukke Med Penger

Organisasjonskultur

Pro bono - den raskest voksende formen for frivillighet blant ansatte i bedrifter

I Norge doneres kompetanse til ideelle organisasjoner som oftest på individuell basis, men også bedrifter ser etter hvert verdien av å benytte ansattes kompetanse til pro bono arbeid.

Dame Roboter Toppbanner

Organisasjonskultur

Mennesket som utkonkurrert og overflødig

Mange milleniumsbarn tviholder på vinyl, bøker og brettspill. De er digitale innfødte, men tiltrekkes av det taktile og analoge. De velger sjarm og nytte fremfor nok en robot. Fordi mennesker er mennesker og ikke maskiner.

happy-people-photo-lallt-shahane-flickr-cc

Organisasjonskultur

Kollektiv intelligens - det perfekte paradoks?

I vår higen etter perfeksjon og optimal effektivitet, kan vi overse at løsningen ligger i det uperfekte. Julia og Aristoteles fant nytten i det ufullkomne.

Nokkelen Til Suksess

Organisasjonskultur

Skap en tilbakemeldingskultur som øker produktivitet og verdi

Siden 2005 har produktiviteten i Norge falt, og med den pågående krisen i oljesektoren blir økt produktivitet en viktig faktor for å sikre fremtidig norsk velferd. Nesten hver dag kan vi lese og høre i media om politikernes og ekspertenes meninger om hva som må til for å øke produktiviteten – ofte vanskelige og omfattende grep. Har HR noe å tilby i den store sammenhengen? JA, det har vi i høy grad: Vi må gjøre norske ledere bedre på å følge opp og sette inn tiltak mot dårlige prestasjoner!

rocket launch-450x300

Organisasjonskultur

Hvorfor – meningen med det hele

Visjoner, verdier og det store «Hvorfor» – meningen med det hele. Det som gjør at medarbeidere gir det lille ekstra, holder ut, står på, ofrer seg, føler lojalitet og stolthet, og kanaliserer all sin energi og kompetanse inn imot organisasjonens beste.

Krysskulturell

Organisasjonskultur

Krysskulturell kompetanse

Krysskulturell kompetanse kan beskrives som evnene til å kommunisere hensiktsmessig og målrettet med alle mennesker uansett kulturell bakgrunn. Globalisering, migrasjon og et stadig mer internasjonalt arbeidsliv har fremhevet betydningen av krysskulturell kompetanse.

Medarbeidersamtale

Organisasjonskultur

Tilbakemeldinger – når vi ser bakover for å prestere fremover

Hvorfor er en tilbakemeldingskultur viktig? I dag er de aller fleste virksomheters suksess avhengig av at ledere og medarbeidere presterer. Målinger og analyser av prestasjoner er i vinden, og mange virksomheter bruker mange ressurser på dette formålet – men blir prestasjonene tilsvarende bedre?

employee group

Organisasjonskultur

Det kollektive trumfer kjønn

Hofstede er en av flere som betegner vår kultur som feminin og konsensusorientert. Mange vil oppleve mer enn en smule ambivalens til betegnelser som feminin og maskulin om kultur. Betegnelse som feminin om kultur forutsetter et skille, som uavhengig av tid og sted sammenfaller med to gjensidig utelukkende sett med menneskelige egenskaper.

steintavlene-450x300

Organisasjonskultur

Steintavlene i norsk HR

"Mot en ny bedriftsorganisasjon" heter et hovedverk i norsk HR. Boken kom i 1969 og er en obligatorisk kilde til forståelse av kultur og normer i norsk arbeidsliv. Den oppsummerer mye av grunnlaget for arbeidsmiljøloven, men er også kjent som kilden til de såkalte seks psykologiske jobbkrav.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!