Felles Visjon Toppbanner

Dato: 26. februar 2019

Skrevet av: Marjorie Parker

Felles visjoner – en vei til en mer innovativ organisasjonskultur

Uansett om du er leder, konsulent, coach eller HR-medarbeider vet du hvor viktig det er å inspirere til endring når organisasjonen din står overfor viktige utfordringer. Men du er kanskje lei av å investere energi, tid og penger i endringsprosesser som er vanskelig, om ikke umulig, å gjennomføre på grunn av mangel på fokus og tilslutning.

Det finnes utallige bøker om visjonære ledere, og mange som forklarer hvorfor og hvordan man kan formulere en visjon for en hel organisasjon. Men ledelseslitteraturen sier lite om de reelle mulighetene som ligger i å skape felles visjoner som en proaktiv tilnærming til endring.

Når en organisasjon står overfor et behov for endring, enten det er et sykehus som trenger å vurdere hvordan mottaket av pasienter skal håndteres, eller et multinasjonalt selskap som finner det nødvendig å revitalisere og klargjøre sine kjerneverdier, oppstår spørsmålet: «Hvordan får vi til dette?» Typisk innkalles noen få personer som, gjennom en idédugnad eller en planleggingsprosess, kommer frem til et antall alternativer. Eller en person får i oppgave å utarbeide et forslag som vanligvis inkluderer å veie ulike alternativer og konsekvensene av disse opp mot hverandre, som grunnlag for den videre prosessen. Ofte vil imidlertid daglig press og stress føre til en avgjørelse basert på et begrenset grunnlag, som f.eks. tidsbruk og kostnader.

Folk flest liker ikke å bli fortalt at de må bli forandringsdyktige. For å lykkes med en endringsprosess er det helt avgjørende at man tar i bruk tilnærminger som utnytter de ansattes evne til nytenkning, og som skaper engasjement, felles retning og eierskap.  Utvikling av felles visjoner kan være en meget velegnet tilnærming. Da er oppmerksomheten rettet mot det man ønsker å skape, ikke mot «å bli mer forandringsvillig». 

Ønsker du å lese hele artikkelen må du være medlem i HR Norge

Jobber du i en virksomhet med virksomhetsmedlemskap kan alle kontakter få tilgang til HR Norges +artikler.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!