Ressursplanlegging

Ledelse Ny

Ressursplanlegging

Strategisk ressursplanlegging 2019 – er vi forberedt på fremtiden?

Strategisk ressursplanlegging har nærmest alltid vært et område de fleste ønsker å prioritere og forbedre. HR-undersøkelsen viste i 2017 en rekordhøy skåre på hvor viktig det er å forbedre ressursplanlegging. Men hva ønsker de å forbedre? Hvilke delprosesser gir mest hodebry, og hvilke grep gjør virksomhetene for å forbedre planleggingen?

Leaders

Ressursplanlegging

Hvordan vinne kampen om talentene gjennom organisering?

I samtaler med virksomhetsledere stiller vi ofte spørsmålet: ”Hvordan vil du fordele 10 poeng mellom talent (individuelle kompetanser, arbeidsstyrken, mennesker, medarbeidere, human kapital) og organisasjon (arbeidsplassen, organisasjonens kapabiliteter, systemer, samhandling, kultur) og deres relative innflytelse på virksomhetens resultater.

Ansettbar

Ressursplanlegging

Ansettbarhet og talent

”Hovedårsaken til at unge talentfulle ledere bytter jobb er manglende muligheter for videreutvikling og kompetansebygging hos arbeidsgiveren”. Utsagnet kom frem i en artikkel i Finansavisen 26. oktober 2016. Artikkelen refererte til en undersøkelse gjennomført blant kandidatene til konsulentselskapet Assessits konkurranse ”Årets unge ledere”.

emergency exit 600x400

Ressursplanlegging

Turnover - revidert temaark

Et måltall mange virksomheter benytter seg av er «Turnover». Men hva indikerer det, hvordan måles det, og hvordan får man økt nytten av å fokusere på det?

arbeidsgiverforhold 2

Ressursplanlegging

Proaktivitet er avgjørende i en omstillingstid…

I disse omstillingstider hvor mange virksomheter står ovenfor nedbemanning har HR en enestående mulighet for å ta føringen og lede virksomheten suksessfullt gjennom vanskelige omstillinger. Men det krever at HR tar på den proaktive hatt i rett tid. Rett tid - er for mange nå…..

Se-inn-i-fremtiden

Ressursplanlegging

Rekruttering – kan vi forutse frivillig turnover?

Kostnadene ved at medarbeidere slutter for å søke nye utfordringer (frivillig turnover) kan være høye. Beregninger som er gjort, antyder at kostnadene kan utgjøre 1 – 2 årslønner, f.eks «tap av effektivitet samt å erstatte personen som slutter beløper seg til 1-2 årslønner avhengig av rollens kompleksitet».

Arbeidsrett

Ressursplanlegging

Slik unngår du fallgruver ved innleid arbeidskraft

Gjør du feil når du bruker midlertidig arbeidskraft kan du fort sitte med en ny ansatt du ikke hadde planlagt for. Kari B Andersen guider i rettsjungelen.

Bicycle-motocross-foto-wikimedia-commons

Ressursplanlegging

Unødvendig omstilling

«Livet er som en sykkeltur, for å holde balansen må du holde deg i bevegelse», minner Even Bolstad om. Det handler om omstilling – på godt og vondt – og utfordringen som ligger i å tenke nytt når alt går bra.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!