St  Olavs Hospital Ahl Senteret Foto Wikimedia Oppslag

Case: Lederutvikling i spesialisthelsetjenesten. Nasjonalt program gir gode resultater.

Det er vanskelig å rekruttere ledere i spesialisthelsetjenesten, og rollen som leder har en tendens til å gå på rundgang. «Nå har jeg gjort det en stund, nå er det din tur», har vært en faktor. St. Olavs hospital i Trondheim er et av flere sykehus som har gjort en målrettet innsats for å profesjonalisere og gjøre ledelse attraktivt.

Anne-Kristin Fjellstad er en av de som har vært med å utvikle Nasjonal ledelsesutvikling ved spesialisthelsetjenesten. Det startet med en pilot hvor fire helseforetak var involvert.

– Bakgrunnen for at vi gjorde dette var at vi fikk tilbakemeldinger om at det er vanskelig å skaffe gode ledere i spesialisthelsetjenesten, forteller hun. – Vi så på alderssammensetning og så at mange av lederne hadde en høy alder, og spurte oss selv om vi har sikret at vi har gode ledere som kan overta når vi kommer så langt at de går av. Det så litt skummelt ut.

– Nasjonalt fant vi ut at vi skulle lage et program som skulle rekruttere, motivere og utvikle ledere, ikke nødvendigvis for at de skal bli ledere, men mer med tanke på at den enkelte skal finne ut om ledelse er en interessant vei videre.

Etter at den første piloten var over sjekket de hva deltakerne hadde funnet ut. Av de 22 som deltok fra St Olav var det to som gjennom programmet hadde konkludert med ledelse ikke var hva de skulle satse på. Resten var åpne for lederstillinger, enten straks eller i fremtiden.

– Det som har vært veldig nyttig i hele programmet er innblikket den enkelte har fått i hva spesialisthelsetjenesten egentlig er, forteller hun. – Styringsparametre, bevisstgjøring på lederrollen, refleksjon over hva lederrollen gjør med oss … alt dette er tilbakemeldinger deltakerne har gitt. Mange tilbakemeldinger har også vært på at man gjerne skulle hatt et lengre kurs.

Lederutviklingen har innbefattet en rekke fagdisipliner. Både sykepleiere og overleger har deltatt.

– Helsetjenesten er vel fremdeles preget av sterke og tradisjonelt ganske adskilte fagprofesjoner, med klare plasseringer i det interne statushierarkiet. Hvordan er det når en fersk sykepleier som har tatt lederutviklingsprogrammet skal være sjef for de gamle gutta på kirurgen?

-- Vi har vært heldige og fått med oss mange ulike yrkesgrupper, leger, psykologer, sykepleiere, fysioterapeuter, og alle finner seg godt til rette. Det å jobbe tverrfaglig styrkes også av det. Men det er klart, vi har 11.000 ansatte, og det innbefatter mange mennesketyper. Det kan nok være en utfordring i blant, men jeg opplever at det som er felles for veldig mange som jobber her er en genuin faginteresse og et ønske om å gjøre en best mulig jobb for pasienten.

– Har dere noen eksempler på sykepleiere som er blitt sjef for fagpersoner som tradisjonelt har en plassering høyere i hierarkiet?

– Ja visst. Vi har sykepleiere som er blitt seksjonsledere, og vår øverste direktør er faktisk sykepleier i bunn.

– Har programmet hjulpet på rekrutteringen av nye ledere?

– Vihar foreløpig for lite tall å gå ut med der, men vi ser at mange av de som har gjennomgått programmet har lyst til å bli ledere. Nå har vi hatt 40 personer gjennom programmet, og bare to har sagt at de ønsker å fortsette i en faglig retning. Vi har altså potensielt 38 nye ledere på hånden.

– Hva med lønn? Mange fagspesialister tjener jo veldig godt fordi de tar ekstravakter og får tillegg. Er det et problem for lederrekrutteringen?

– Lønn har aldri, og jeg mener virkelig aldri, vært et tema på samlingene. Jeg tror ikke noen må ned i lønn, og de er jo fortsatt fagspesialister og kan ta på seg vakter om de ønsker.

Hr Og Ledelse I Helsesektoren 2017 2

Lederutvikling i helsetjenesten

Du kan høre mer om «Nasjonal satsning på mobilisering av framtidas ledere i spesialisthelsetjenesten – Nasjonal ledelsesutvikling ved spesialisthelsetjenesten i Norge» på konferansen HR og ledelse i helsesektoren den 5. april. Anne-Kristin Fjellstad, som er undervisningsleder ved St. Olavs Hospital HF og June Glomsaker, spesialrådgiver innen organisasjons- og lederutvikling ved Stavanger universitetssjukehus forteller mer om programmet der.


Krediteringer: Foto av St. Olavs hospital: Ezzex [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons. Foto av Anne-Kristin Fjellstad: LinkedIn

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!