Kajs Blate Oppslag

Dato: 28. mars 2017

Skrevet av: Paal Leveraas

Circle K HR-analyserte at de kan redusere turnover med 50 prosent

Bensinstasjonskjeden Circle K har i stor grad basert seg på deltidsansatte. Det de ikke visste før HR-analytiker Kajs Blate dykket inn i HR-dataene var at de ville hatt 50 prosent lavere turnover om alle var fulltidsansatte. Engasjement og salg vil også gått opp.

Kajs Blate har dybdeanalysert HR-data for Circle K i flere år. Han forteller om en lang reise og mange spennende og svært lønnsomme oppdagelser.

— HR-analyse er et felt hvor du vil vandre rundt i tåka ganske lenge før det lysner, sier HR-analytikeren. — Vi har jobbet med HR-analyse i fem år, men først for to år siden begynte vi å gjøre nyttige ting.

Kajs er senioranalytiker i HR i bensinstasjonkjeden Circle K, som i dag eier de tidligere Statoil-stasjonene. Han jobber i Riga i Latvia. Han er en av en voksende gruppe ansatte i faget som ikke har HR-faglig bakgrunn.

Kajs er matematiker og i følge seg selv en skikkelig «nerd».

«In God we trust, all others bring data»

-

«In God we trust, all others bring data», siterer han de berømte ordene til statistikeren W. Edwards Deming. — Det er i bunn og grunn min tilnærming til alt jeg gjør, både på jobb og privat. Så ja, jeg er kanskje litt nerd. Jeg tror på vitenskapelige metoder, enten det handler om å venne av babyen med å gråte eller redusere turnover, sier han.

Og nettopp turnover er en av HR-analytikerens store suksesser. Circle K er et nordamerikansk selskap med tilstedeværelse i mange europeiske land, inkludert Norge. I Nord-Amerika er turnoveren enorm — opp mot 100 prosent, i følge Kajs. I Europa er den betydelig lavere, men likevel høy.

— Vi begynte med å regne på de direkte kostnadene ved turnover, knyttet til opplæring, uniformer og annet, sier han. — Men det var først da vi begynte å se på hva det koster oss i tapt salg når ansatte slutter at vi fikk oppmerksomhet fra toppledelsen.

De så på turnover-effekten av tre faktorer, lønn, arbeidsbyrde og bonusprogram. — Vi fant at i Europa er turnover i mindre grad knyttet til lønn enn antallet timer den ansatte faktisk jobber. Deltidsansatte, som vi har mange av i Circle K, har mye høyere turnover. Vi har beregnet at dersom alle går over på heltidsstillinger, vil turnover reduseres med 50 prosent.

Funnene til HR-analytikeren peker mot at fulltidsansatte er høyere engasjert og har større kompetanse. Det gir direkte utslag på salget. På ett produkt, som han av hensyn til konkurransen ikke vil spesifisere, ser de at på stasjoner med høyt engasjement er salgsveksten fra år til år 50 prosent høyere enn de i andre enden av skalaen.

Kajs Blate forteller om Circle K sin bruk av HR-analyse på HR Norges konferanse HR-analyser i mai. Der vil han vise tallfestede eksempler på sammenhenger mellom HRs ansvarsområder og virksomhetsrelevante data, og spesielt vise hvordan godt HR-arbeid på dette området kan være en stor konkurransefordel.

Kajs Blate Thumb

Lær av Circle K

På HR Analyser 2017 deler Kajs Blate i Circle K selskapets erfaringer - på godt og vondt - med bruk av HR-analyse. Klikk for å lese mer.

Relaterte saker

David Green Thumb

David Greens 16 ingredienser for vellykket HR-analyse

Hva skal til for å lykkes med HR-analyse? David Green har filtrert det han har lært av å snakke med hundrevis av virksomheter, og avdekket 16 viktige «ingredienser» for suksess.

HR-akademiet-HR-Analyse

Takeaways fra konferansen HR Analyser 2017

HR Norges konferanse HR Analyser ble arrangert for fjerde gang med rundt 100 fornøyde tilhørere. Disse fikk med seg de viktigste trendene innen analysefeltet, fulgt av gode case for å lære hvordan man kan gjøre dette i egen virksomhet.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!