Motstand

Få motstanden på bordet så tidlig som mulig

Barrierer mot forandring er naturlig, og kan være bra og sunt for enhver endringsprosess. – Det viktigste er å få motstanden fram så fort som mulig, for den forsvinner ikke om den ikke blir respektert og håndtert, råder Fanny Duckert.

Fanny Duckert

Endring vil naturligvis alltid være en del av liv og organisasjoner, men aldri har endringskverna i arbeidslivet gått på høyere frekvens.

– Det som er unikt nå er at det går mye fortere. Og vi er mer i kontinuerlig endring; man blir aldri ferdig, for nye dimensjoner og konsekvenser dukker opp. Det kan gjøre det til dels krevende for alle involverte påpeker organisasjonspsykolog og professor i psykologi ved Universitetet i Oslo, Fanny Duckert.

Hun kommer til HR-konferansen for offentlig sektor i januar for å snakke om utfordringer ved endringsprosesser. For dette gjelder i høyeste grad også offentlig sektor.

– Det var i gamledager at ting gikk langsommere i det offentlige. Offentlig og privat sektor har blitt mer likt over tid, mener nestoren.

Usikkerhet skaper motstand

Men barrierene mot forandring, de vil alltid være der. Både i systemet og på individnivå. På godt og på vondt.

– Det er både naturlig, bra og sunt – for ellers ville vi jo aldri ha noen substans. Treghet og mekanismer som gir motstand mot forandring er en del av systemet, sier Duckert.

Dessuten er de fleste av oss vanedyr som ikke liker forandring. Vi liker å ta samme vei til jobben, å sitte på samme sted, og å omgås de samme kollegene.

– Enhver endring truer stabiliteten, oversiktligheten og forutsigbarheten. Og i tillegg har jo alle noen gevinster med de eksisterende systemene. Når disse blir truet, dukker det opp usikkerhetsmoment som gir en viss motstand, sier Duckert og understreker at ofte er jo også bekymringene reelle:

– Folk som sitter og jobber har en helt annen oversikt enn det ledelsen har, påpeker hun.

Lytt respektfullt

Uansett type motstand, er det viktig å få den fram som fort som mulig.

– Å respektere og håndtere den på en skikkelig måte er en helt nødvendig del av en endringsprosess, sier Duckert.

Hun påpeker at den som sitter med motstand, har ansvar for å konkretisere bekymringen. Og ledelsen skal alltid lytte:

– Respektfull lytting er veldig viktig, og en viktig del av enhver konflikthåndtering.

Og når man har forsikret seg om at alle motforestillinger er på bordet, da kan man ta beslutninger og sette i gang prosesser – som også ivaretar motstanden.

– For når folk føler seg sett og hørt, og opplever at det har vært en rettferdig prosess, da er de også villige til å strekke seg lenger, akseptere og være med på løsninger som kanskje ikke er det de aller mest ønsker seg, hevder professoren.

Motstanden forsvinner ikke

Hvis du ikke tar motstanden på alvor og bare kjører på med en endringsprosess, vil du bli stående fast i gjennomføringen.

– Da kommer du aldri videre enn til å slukke branner. For motstanden kommer igjen, helt til den er synliggjort og tatt på alvor, råder Fanny Duckert. 

Forsiden program HR-konferansen for offentlig sektor 2020

Fanny Duckert kommer på HR-konferansen for offentlig sektor 2020 med foredragene "Gode intensjoner er ikke nok – utfordringer ved endringsprosesser" og "Hvordan lede høyfungerende team?"   
Les mer om HR-konferansen for offentlig sektor 2020 og se program og påmelding her.

Relaterte saker

Eirik Kristoffersen Thumb Video

Organisasjonsutvikling

Tenke stort og handle raskt når Hæren vokser

Etter en lengre periode med nedskjæringer står Hæren i en situasjon der organisasjonen skal vokse. Ansatte må søke utvikling for å forbli relevante, ledere må tenke stort og handle raskt. Her får du Hærsjef Eirik Kristoffersen sitt innlegg om endringskonteksten i Hæren fra HR-konferansen for offentlig sektor 2020.

Even Video Nyhetsbrev

Ledelse

Endringstrykket i offentlig sektor må opp

Offentlig sektor står i endring. Virksomheter som Vinmonopolet, Lånekassen og Skatteetaten går i front. Men mange steder går det ikke fort nok. Endringstrykket er for lite og prosessene er for langdryge.

Fanny Duckert Thumb Video

Ledelse

Hvordan lede høyfungerende team

Å lede høyfungerende team gir spesielle utfordringer for en leder. Ambisjonene er høyere, deltakerne mer kompetente – men også krevende. Lederen betyr svært mye for teamet og må være involvert på andre måter enn i mer hverdagslige team. Hvordan lykkes? Her får du Fanny Duckert sitt foredrag om hvordan lede høyfungerende team.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!