Jurdiske Maler

Dato: 5. mars 2019

Skrevet av: Marte Veimo

Godt partssamarbeid er et suksesskriterium

Da partene i NRK satte seg ved bordet for å forhandle fram en ny pensjonsavtale, skjedde det etter flere års felles kompetansebygging hos ledelse og tillitsvalgte. – En godt forankret struktur for samarbeid, med tillit og trygghet mellom partene, har verdi i store omstillinger som dette, sier HR-rådgiver i NRK, Therese Heyerdahl.

I januar for tre år siden gikk NRK over fra ytelses- til innskuddspensjon. Uten at det ble veldig mye støy i organisasjonen.
­– Det har selvfølgelig vært reaksjoner, men vi har lykkes med å gjøre et såpass grundig arbeid, slik at begge sider har kunnet stille seg hundre prosent bak resultatet.
Partssamarbeidet var et viktig suksesskriterium for overgangen til ny pensjonsordning, mener Heyerdahl. 

Therese Heyerdahl

Therese Heyerdahl er i dag HR-rådgiver i NRK, og har tidligere vært hovedtillitsvalgt og har jobbet med omstilling, lønn- og arbeidsvilkår og forhandlinger samme sted siden 2009. Hun sitter i NRKs pensjonsstyre, og var med på arbeidstakersiden da den nye pensjonsavtalen for alle ansatte i organisasjonen ble forhandlet fram i 2015.

Hun kommer til HR Norges Pensjonskonferanse for å fortelle om denne omfattende prosessen, og arbeidet med å sette pensjon på agendaen i organisasjonen også i tiden etterpå. – Pensjon blir fort et viktig tema også i andre typer omstillingsprosesser, for personalkabalen og for at den enkelte skal kunne ta kvalifiserte valg, sier Heyerdahl.

Hun tegner et bilde av en – i pensjonsøyemed – litt sovende organisasjon, som er blitt vekket til live i løpet av overgangen. Temaet pensjon har blitt aktualisert over tid og på mange arenaer.
– Det har handlet om kompetansebygging. Sentrale tillitsvalgte har fått tid til å sette seg inn i den komplekse tematikken.  De tillitsvalgte har lært opp andre tillitsvalgte lengre ut i organisasjonen. Vi har holdt seminarer og kurs, lagt ut informasjon på intranett, arrangert temadager og holdt allmøter i kantina. Også de yngre har latt seg engasjere av pensjonstematikken, forteller Heyerdahl, som mener at en viktig faktor er å snakke om pensjon på en måte som folk forstår. 

– Hva er ditt viktigste råd til andre som står i, eller skal igjennom, en lignende prosess?
– Det er å være grundig, sette av nok tid til å bygge kompetanse, og forankre en forståelse i hele organisasjonen for at det er et rasjonelt behov for endring. Når man bygger kompetanse gjennom for eksempel de ansattes representanter, blir det nok lettere å få med seg resten av laget, hevder Heyerdahl. 

Selv om endringen ble satt i live for tre år siden, er ballen det står «pensjon» på langt ifra lagt død igjen. ­­
– Det har vært et stort etterarbeid med implementering og oppfølging av enkeltsaker. Dessuten kommer det hele tiden endringer og nye regler vi må forholde oss til, sier Heyerdahl.

Hun trekker spøkefullt en sammenligning mellom pensjonsprosessen NRK har vært igjennom med det å få barn:
– Det er ikke slik at når svangerskap og fødsel er overstått, så er jobben gjort. Det er på mange måter da det begynner. Når det gjelder pensjon er det viktig å følge med og følge opp hele tiden, avslutter Therese Heyerdahl.

Forside Pensjonskonferansen 2019

Pensjonskonferansen 2019 kommer Therese Heyerdahl med foredraget
"Å sette pensjon på agendaen".
Les mer om Pensjonskonferansen 2019 og se program og påmelding her.

Relaterte saker

Pensjon 4

Pensjon

Etter pensjonsreformen – hva skjer nå?

Nå har vi hatt 10 år med pensjonsreform i Norge med det formål å redusere den økonomiske belastningen på velferdsstaten knyttet til levealder. Vi sitter antagelig igjen med et av de mest økonomisk bærekraftige pensjonssystemene i Europa.

Hallgeir Kvadsheim Thumb

Få maks ut av pensjonssparingen

Alle har skjønt at vi etter pensjonsreformen må ta større ansvar for egen pensjon. Men det kan virke lettere sagt enn gjort! IPS eller ASK, er spørsmålet mange stiller seg nå. – Det kommer helt an på, svarer Hallgeir Kvadsheim.

Thor Gjermind Eriksen Video

Ledelse

Fra leikestove til global konkurranse

​NRK er en organisasjon i konstant omstilling. Her kan du høre kringkastingssjef i NRK Thor Gjermund Eriksen fortelle hva dette krever av ledere og medarbeidere i sitt foredrag fra HR-konferansen for offentlig sektor 2019 .

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!