Digital Transformasjon 2

Dato: 3. september 2018

Skrevet av: Anne Lian

Kompetanseutvikling for digital transformasjon i Telenor

Digitalisering vil endre samfunnet fundamentalt og kreve tilgang til ny kompetanse både innenfor eksisterende og nye forretningsområder. Endringene i samfunnet og nye kompetansebehov vil påvirke fremtidens karrierevalg, og vi vil se at flere ansatte har flere karrierer.

Telenor har ambisjon om å være en driver for digitaliseringen, og dermed behovet for å bygge fremtidens kompetanse. Konsernet har tatt konsekvensen av dette og jobber nå med kompetanseutvikling på nye måter, de våger å tenke annerledes både om kompetanseløft og karriereutvikling og legger grunnlag for livslang læring.

For å møte nye kompetanseutfordringer satser de blant annet tungt på internopplæring som verktøy. Digitalisering er forankret i strategien og de bruker læring som et strategisk virkemiddel. Ettersom digitalisering endrer samfunnet ønsker Telenor å være en pådriver i digitaliseringen, så strategien handler mye om det.

Læringen er strukturert på tre områder. Det første er at de jobber systematisk med lederne for å «oppskolere» de opp imot strategien og mot trendene i businessen. Hittil har mer enn 3500 topp- og mellomledere gått gjennom et omfattende online utviklingsprogram basert på selskapets strategi, og de skal nå i gang med en ny runde. Lederkurset gjennomføres av samtlige toppledere, dette er et skreddersydd nettbasert kurs over fem uker om effektiv strategiutførelse.
Det andre er å jobbe med ekspertutvikling basert på utvalgte kritiske kompetansene. De har sett at på enkelte områder er potensialet for å utvikle egne ansatte er stort og målet er å redusere behovet for å rekruttere eksternt.  750 ansatte får tilbud om et mer omfattende læringsløp, omskoleringsløp, eller ekspertutdanning. Dette er kurs på opp til 12 måneder for eksperter innen kritiske kompetanseområder.

«Digitalisering treffer alle deler av organisasjonen, så vi er avhengig av å utvikle egne ansatte for å lykkes med vår forretningsstrategi..»

- Joakim Slørstad, Senior Vice President for Learning & Development

Tredje område er ansvar for egen læring. Dette retter seg mot alle ansatte i Telenor, alle skal ha tilgang på gode opplæringsmuligheter og tid til egen læring. Samtidig opplever mange at det er vanskelig å finne tid til egenutvikling i en travel hverdag. Telenors CEO Sigve Brekke har derfor gitt alle sine 21 000 ansatte i 8 land en 40 timers utfordring. Dette innebærer at alle kan bruke 40 timer til eget kompetanseløft i løpet av 2018. Ca. 20 timer på nettkursene og 20 timer opplæring på jobb. Opplæringen skal være relatert til eget ansvarsområde men nye oppgaver utenfor eget kompetansefelt, alternativt eksterne kurs for å utvikle ny kompetanse.

For å gjennomføre dette ble Telenor Campus, Telenors digitale læringsportal, relansert ved årsskifte 2018 med nye fremtidsrettede kurs og treningsprogrammer for alle ansatte. Ledelsen og HR-funksjonen har sammen identifisert sentrale kompetanseområder som skal utvikles. Blant de utvalgte områdene er digital markedsføring, digitale kanaler, anvendt dataanalyse, design og produktutvikling. Gjennom Telenor Campus tilbys det kurs innen disse kompetanseområdene. I tillegg tilbys det treningsmoduler innen ledelse på alle nivåer, nye måter å tenke prosjektledelse, dynamisk tenking og styrkebasert utviklingspraksis. Læringsprogrammene er tilpasset av selskapets Lærings- og Utviklingsavdeling for å møte behov uttrykt av ansatte og som selskapets strategi identifiserer. 

«Jeg ønsker at vi i Telenor kontinuerlig skal utvikle og fornye våre ferdigheter og kunnskap»

- Sigve Brekke, konsernsjef Telenor

HR Forum 2018

Dette kan du høre mer om på HR Forum 2018. Der kommer Joakim Slørstad, Senior Vice President for Learning & Development og medlem av Telenors Group People ledergruppe. Han har lang erfaring innen HR utvikling med særlig fokus på nyskapende læringsmetoder, organisasjonskultur og organisasjonsutvikling.

Relaterte saker

Berit Svendsen 1850X704

Ledelse

Hva 30 år i telekom har lært Berit Svendsen om ledelse

Berit Svendsen ville gjøre Norge til verdens beste mobilland. Tatt i betraktning at hun startet sin karriere innenfor telekommunikasjon mens 100.000 stod i telefonkø, var det definitivt et «hårete»-mål. I dag, som leder for Vipps utland, er ambisiøse mål internalisert i hennes lederskap.

Alex Edmans Video Thumb

Organisasjonskultur

Sosiale formål motivert av frykt for omdømmetap

​Mange virksomheter har lenge overfokusert på profittøkning som selve formålet til virksomheten. Dersom de har jobbet med samfunnsansvar eller medarbeidertilfredshet har det gjerne vært motivert av frykt for omdømmetap.

Kompetansedagene 2019 Linked In Og Fb

Kompetanseutvikling

Takeaways fra Kompetansedagene 2019

HR Norges todagerskonferanse Kompetansedagene ble arrangert 14. og 15. mai med mange fornøyde deltakere. Deltakerne fikk med seg verdifull læring om hva HR må gjøre for å møte fremtidens kompetansebehov, og hvilke muligheter som ligger i teknologi, kultur og endring av organisering.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!