Chatbot

Dato: 8. februar 2018

Skrevet av: Anne Marie P. Monsen

Rekruttering med Chatbot

Å anvende chatbot i rekruttering betyr at et dataprogram, virtuell assistent eller robot gjennomfører og simulerer samtalen med kandidaten i ulike deler av intervjuet. Dette kan bety en betydelig effektivisering i rekrutteringsarbeidet og kommunikasjon.

Effektiviserer kommunikasjonen

Chatbot har vist seg å være en effektiv måte å oppnå- og beholde kontakt med kandidaten i rekrutteringsprosessen. Et selskap som sparte mye penger på å effektivisere rekrutteringen med utviklingen av Chatbot via Facebook Messenger, er engelske Anchor Trust fra London. Med sine cirka 9000 ansatte og god vekst siden 1968 har organisasjonen tatt rekruttering på alvor. Selskapet tilbyr ulike typer eldreboliger, alt fra luksus til mer ordinær standard, og tilhørende omsorgstjenester etter behov.    

Rekrutteringssjefen i Anchor Trust, Chris Wray ga en demo av sin erfaring med Chatbot på konferansen RechFest 2017. Han forteller hvordan reisen med Chatbot startet med at de lyttet til kandidatenes behov for mer effektiv kommunikasjon med organisasjonen. -Hvordan kunne kommunikasjonen gjøres enklere?

Imøtekommende

Wray sier til Steven Ehrlich på Talent Brew - Tech Talk at han har lært mye av metoden og utviklingen av løsningen. For det første handler det om å sette seg i kandidatens sted, å se hva som gjør at noen søkere faller av i søkeprosessen. Det kan være at de ikke fullfører skjemaer, svarer ferdig eller unnlater å svare. Da blir noe av løsningen å se på hvordan dette kan gjøres enklere for kandidaten.

-I dag ønsker alle rask respons, sier Wray. Dette er en av fordelene Chatbot gir oss muligheten til. Med Chatbot unngår man å miste interessen til aktuelle søkere og kan imøtekomme dem raskere på en servicevennlig og imøtekommende måte. Deres Chatbot er knyttet til Messenger-funksjonen i Facebook.

Wray forteller også hvordan Chatbot gir muligheten til å vise frem noe av organisasjonens kultur, for eksempel at man verdsetter humor ved å bruke GIFS. Man legger fundamentet for et positivt og imøtekommende førsteinntrykk. Løsningen gjorde også at mange kandidater slapp å bruke masse tid på å fylle ut skjemaer. Det ble enklere for dem og skaper et bedre inntrykk. Hans beste råd er å lære av feil, lytte til kandidatene og hele tiden være villig til å forbedre brukeropplevelsen. Be om tilbakemeldinger og følg kandidaten opp. Bruk analyser og data til å kartlegge hvorfor noen faller av og ikke fortsetter søkeprosessen.  

Proaktivt

Chatbot blir en mer trendy og moderne måte å anvende moderne teknologi for å effektivisere rekrutteringsprosessen. Det betyr også at man blir mer proaktiv. En viktig del av planleggingsarbeidet innen rekruttering, går på å se hva man trenger av fremtidige ressurser. Hvor trenger man å ansette? Hvem trenger man? Hva skal man se etter?

I en tidlig fase av kommunikasjonen bruker man gjerne Chatbot til å avklare viktige spørsmål i seleksjonen og dermed øke kvaliteten i rekrutteringen. Man får effektivt kartlagt nødvendig informasjon på et tidlig tidspunkt og derfra planlagt intervjuer med aktuelle kandidater.

Det kan også være praktiske spørsmål som trenger å besvares på et tidlig stadium i intervjuprosessen. Med Chatbot slipper man å sette av store ressurser til denne delen av rekrutterings- og kommunikasjonsarbeidet.

Wray sier til Ehrlich at de bruker proaktivt analyser av kandidatens atferd og meninger for å spore forbedringspotensial i løsningen, og deretter tilpasser utviklingen av løsningen. Det er viktig å se utviklingen fra et brukersentrert ståsted. Dermed blir det bedre kvalitet.

Suksessfaktorer

  1. Tenk over hvordan du vil fremstå som organisasjon
  2. Tenk proaktivt
  3. Brukervennlig tilpasning
  4. Lær av feil og søk kontinuerlig forbedring
  5. Bruk tilgjengelige data aktivt
  6. Be om tilbakemeldinger
  7. Planlegg i god tid

Chris Wray er en anerkjent rekrutteringsspesialist med over 4700 følgere på LinkedIn og omtales på alle måter som en vellykket utøver av faget og som leder. Han har omfattende erfaring med kandidatintervjuer og tilpasning av Chatbot til målgruppen i Anchor Trust. Wray kommer til Norge for å dele sine erfaringer og snakke mer om Chatbot. Møt ham på Rekrutteringsdagene 7-8 mars på KS Agenda.

Kilder:

http://www.anchor.org.uk/
http://www.employerbrand.com/articles/episode-1-chatbots-and-automation
https://www.recruitmentevents.co/news/recfest-17-programmatic-chatbots-and-your-grandmother/
https://www.linkedin.com/in/chris-wray-a491442a/

Relaterte saker

Ledelse Ny

Ressursplanlegging

Strategisk ressursplanlegging 2019 – er vi forberedt på fremtiden?

Strategisk ressursplanlegging har nærmest alltid vært et område de fleste ønsker å prioritere og forbedre. HR-undersøkelsen viste i 2017 en rekordhøy skåre på hvor viktig det er å forbedre ressursplanlegging. Men hva ønsker de å forbedre? Hvilke delprosesser gir mest hodebry, og hvilke grep gjør virksomhetene for å forbedre planleggingen?

Storebror Rekruttering I Stock 621461160 Thumb

Rekruttering

Personvern og rekruttering

Om få måneder innføres nye internasjonale regler om personvern – GDPR. På samme måte som for EU-landene, vil reglene gjelde for norske virksomheter fra og med 25. mai 2018. Samtidig som de viktigste prinsippene fra dagens regelverk i stor grad vil videreføres, er det nye regelverket langt mer detaljert enn det vi har i Norge i dag. Enkelte endringer i det nye regelverket vil også få direkte betydning i rekrutteringsprosesser.

Kreativitet

Rekruttering

Hvordan kan vi teste for kreativitet i rekrutteringsprosessen?

Ansatte med høy kreativ kompetanse er en suksessfaktor for de fleste bedrifter. I tillegg til at kreativitet brukes i de tradisjonelle kreative prosessene og yrkene, er kreativitet nøkkelen til problemløsning og effektivt innovasjonsarbeid i alle bransjer. Her er en rask introduksjon til noen områder du kan benytte deg av i din rekrutteringsprosess.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!