Konflikt Jus

Dato: 7. mars 2017

Skrevet av: Anne Lian

Sentrale utfordringer i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker

Arbeidstidsreglene er en av utfordringene man opplever i et arbeidsforhold. Hvem som kan unntas fra disse som ledende eller særlig uavhengig ansatte. Omtrent 10 prosent av arbeidsstyrken er unntatt fra arbeidstidsreglene etter disse bestemmelsene, men langt høyere andel for høyt utdannede.

På Arbeidsrettskonferansen 2017 dreide tematikken seg rundt forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. En som kan mye om arbeidsrett og jobber med det juridiske i arbeidsforhold er Nicolay Skarning, advokat med møterett for Høyesterett og partner i Kvale Advokatfirma.

- Kan ledende eller særlig uavhengig ansatte arbeide fritt og uavhengig av arbeidstidsreglene?

- Ja det kan de, og dermed kan de ofte tilpasse arbeidet etter egne behov. Men det ligger også en fare i dette, og heller ikke disse gruppene skal utsettes for skadelig arbeidsbelastning. Men de er henvist til å passe noe mer på seg selv enn "vanlige" arbeidstakere, som fører arbeidstiden sin, sier Skarning.

- Hvem faller innenfor og hvem faller utenfor disse to unntaksgruppene?

- Dette må avgjøres konkret ut ifra en rekke momenter som er oppstilt i domstolenes praksis. Jeg skal komme nærmere inn på dette på konferansen, sier Skarning.

- Hvilket vern har de mot for mye arbeid?

- Alle arbeidstakere har vern mot skadelig arbeidstidsbelastning, som tidligere nevnt må særlig uavhengig ansatte passe noe mer på seg selv. Men også arbeidsgiver har et ansvar her, sier Skarning.

- Hva er konsekvensen av feilinnplassering?

- Konsekvensen for arbeidsgiver er for eksempel at man kan få krav på overtidsbetaling samlet over flere år. Man kan også tenke seg erstatningskrav dersom noen har kommet til skade som følge av feil innplassering og for eksempel arbeidet på seg helseskader, avslutter Skarning.

Om foredragsholderen:

Nicolay Skarning kunne du høre på Arbeidsrettskonferansen 2017 med foredraget "Hvem kan unntas arbeidstidsreglene som ledende eller særlig uavhengige ansatte?"

Skarning er leder av Kvales arbeidslivsavdeling og har bakgrunn fra NHO. Han har tidligere vært dommerfullmektig i Larvik og Oslo. Han har møterett for Høyesterett fra 2004 og han har skrevet flere bøker innen arbeidsrett.

Andre sentrale tema i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som kommer opp på konferansen er: Arbeidstakere som ikke presterer - saklig grunn til oppsigelse? Hvordan håndtere varsel og klager i arbeidsmiljøet. Nyheter i arbeidsretten – hva bør vi vite nå? Samhandling, kontroll, personvern og Workplace.

Relaterte saker

Kari Terje 2018

Arbeidsrett

Nyheter i arbeidsretten – nedbemanning og ansiennitet

Høyesterett har i 2017 avsagt hele 8 dommer som direkte regulerer arbeidsrettens område og flere er på vei. Disse 8 dommene omhandler særlig spørsmål om aldersdiskriminering, utvelgelseskrets og ansiennitetsberegning ved nedbemanning. Her får du første videoforedrag i en serie om arbeidsrett.

Kontrakt 2

Arbeidsrett

Nyheter i arbeidsretten - virksomhetsoverdragelse

Her kan du høre om vilkårene for virksomhetsoverdragelse og når disse anses som oppfylt, valgrett ved tap av AFP, relevante dommer og case.

Brutalt Arbeidsliv

Arbeidsrett

Nyheter i arbeidsretten - Avslutning av arbeidsforhold på grunn av sykefravær

Det er ikke lenger forbudt å si opp ansatte på grunn av sykefravær etter 12 måneders sammenhengende helt eller delvis sykefravær. Men fraværet må i seg selv være en så stor ulempe for virksomheten at det gir gyldig grunn til oppsigelse.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!