Konflikt Jus

Dato: 7. mars 2017

Skrevet av: Anne Lian

Sentrale utfordringer i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker

Arbeidstidsreglene er en av utfordringene man opplever i et arbeidsforhold. Hvem som kan unntas fra disse som ledende eller særlig uavhengig ansatte. Omtrent 10 prosent av arbeidsstyrken er unntatt fra arbeidstidsreglene etter disse bestemmelsene, men langt høyere andel for høyt utdannede.

På Arbeidsrettskonferansen 2017 dreide tematikken seg rundt forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. En som kan mye om arbeidsrett og jobber med det juridiske i arbeidsforhold er Nicolay Skarning, advokat med møterett for Høyesterett og partner i Kvale Advokatfirma.

- Kan ledende eller særlig uavhengig ansatte arbeide fritt og uavhengig av arbeidstidsreglene?

- Ja det kan de, og dermed kan de ofte tilpasse arbeidet etter egne behov. Men det ligger også en fare i dette, og heller ikke disse gruppene skal utsettes for skadelig arbeidsbelastning. Men de er henvist til å passe noe mer på seg selv enn "vanlige" arbeidstakere, som fører arbeidstiden sin, sier Skarning.

- Hvem faller innenfor og hvem faller utenfor disse to unntaksgruppene?

- Dette må avgjøres konkret ut ifra en rekke momenter som er oppstilt i domstolenes praksis. Jeg skal komme nærmere inn på dette på konferansen, sier Skarning.

- Hvilket vern har de mot for mye arbeid?

- Alle arbeidstakere har vern mot skadelig arbeidstidsbelastning, som tidligere nevnt må særlig uavhengig ansatte passe noe mer på seg selv. Men også arbeidsgiver har et ansvar her, sier Skarning.

- Hva er konsekvensen av feilinnplassering?

- Konsekvensen for arbeidsgiver er for eksempel at man kan få krav på overtidsbetaling samlet over flere år. Man kan også tenke seg erstatningskrav dersom noen har kommet til skade som følge av feil innplassering og for eksempel arbeidet på seg helseskader, avslutter Skarning.

Om foredragsholderen:

Nicolay Skarning kunne du høre på Arbeidsrettskonferansen 2017 med foredraget "Hvem kan unntas arbeidstidsreglene som ledende eller særlig uavhengige ansatte?"

Skarning er leder av Kvales arbeidslivsavdeling og har bakgrunn fra NHO. Han har tidligere vært dommerfullmektig i Larvik og Oslo. Han har møterett for Høyesterett fra 2004 og han har skrevet flere bøker innen arbeidsrett.

Andre sentrale tema i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som kommer opp på konferansen er: Arbeidstakere som ikke presterer - saklig grunn til oppsigelse? Hvordan håndtere varsel og klager i arbeidsmiljøet. Nyheter i arbeidsretten – hva bør vi vite nå? Samhandling, kontroll, personvern og Workplace.

Relaterte saker

Kari Thomas Video

Arbeidsrett

Nyheter i arbeidsretten - hva bør vi vite nå?

Gikk du glipp av Arbeidsrettskonferansen 2019 og foredraget om nyheter i arbeidsretten? Her får du en gjennomgang av ny lovgivning og rettspraksis, men fokus på hvordan endringene påvirker arbeidsgivers rettigheter og plikter.

Juridiske Maler

Arbeidsrett

Arbeidstakers ytring på Facebook ga ikke lovlig grunnlag for skriftlig advarsel

Sivilombudsmannen har denne måneden vurdert lovligheten av en skriftlig advarsel arbeidsgiver ga arbeidstaker for en kommentar til et facebook-innlegg. Innlegget var skrevet på fritiden. Sivilombudsmannens vurdering gir viktige prinsipper for vurderingen av arbeidstakeres ytringsfrihet opp mot lojalitetsplikt i tillegg til betydningen av handlinger gjort på fritiden. Dette gjelder i alle sektorer av arbeidslivet.

Kariog Kristian

Arbeidsrett

Nyheter i arbeidsretten - hva bør du vite nå

I vår hverdag som arbeidsrettsadvokater var 2019 preget av omorganiseringer med fokus på ny kompetanse, de nye lovreglene som begrenset adgang til bruk av tilkallingsvikarer, mange spørsmål om arbeidstid, reisetid og gjennomsnittsberegning av arbeidstid og som alltid arbeidskonflikter og sykefravær. Vi ser et fokus på vernebestemmelser og HMS og flere saker til Arbeidstilsynet.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!