Sjefens bestevenn

Sjefens nye bestevenn?

Norske sjefer rekrutterer nye bestevenner, sies det - men stemmer det? Jon Rogstad presenterer ny forskning om hva arbeidsgivere legger vekt på i møtet med arbeidssøkere. Han har sett på hva som skjer i overgangen fra å være arbeidssøker til å bli arbeidstaker.

På konferansen HR Norges Beste i desember kommer Jon Rogstad, Dr. polit i sosiologi ved Universitetet i Oslo, med foredraget «Sjefens nye bestevenn?». HR Norge har tatt en prat med Rogstad i forkant for å høre litt mer om hva forskningen har vist.

- Hva legger du i uttrykket sjefens nye bestevenn?

- Med bestevenn mener jeg at det sosiale ofte trumfer formell kompetanse når ledere skal velge blant kvalifiserte søkere, sier Rogstad.

- Ønsker Norske sjefer å ansette sin nye «bestevenn», eller blir lederrollen problematisk da?

- Det er klart det kan bli problematisk. Men jeg tror nok problemene ikke oppstår i ansettelsene, men i det videre arbeidet. Mer konkret når det blir mer krevende dager på jobb. Det er vanskelig å være kompis og samtidig ta vanskelige beslutninger, mener Rogstad.

- Hva legger Norske arbeidsgivere mest vekt på i møte med arbeidssøker?

- De legger jo mye vekt på formell kompetanse. Samtidig beskrives ofte drømmearbeidstakeren som en typisk "gjennomsnitt pluss". Med det mener jeg en person som demonstrerer at han eller hun passer inn. I korthet vil det ofte si: initiativrik, men ikke for pushy!

- Hvordan endrer relasjonen seg når de går fra arbeidssøker til arbeidstaker?

- Tja det kommer så an på. Mange arbeidstakere skal først og fremst passe inn. Da er det viktige å unngå feilansettelser. I andre tilfeller skal man finne den ene som skiller seg ut. Dette har også mye å si for det videre løpet. Sikkert er det at de første månedene er veldig avgjørende for om en person blir limt og lojal til organisasjonen, sier Rogstad.

- Hva har vi oversett i rekrutteringsprosessen når en nyansatt ikke blir en del av laget?

- Den sosiale dimensjonen, og innslaget av skjønn og magefølelse som ikke kan eller må begrunnes.

- Når en virksomhet rekrutterer en person har de et ansvar ovenfor denne, det kan være lett å glemme at også arbeidssøker også har ansvar. Hva er det viktigste ansvaret arbeidsgiver har og hva er arbeidssøkers ansvar?

- Arbeidsgivere skal sørge for å rekruttere sen beste personen ut fra hva vedkommende kan ikke ut fra vurderinger av hvem vedkommende er. Arbeidssøker skal først og fremst være ærlig, avslutter Rogstad.

Les mer om konferansen HR Norges Beste som avholdes 9. desember i Oslo

Relaterte saker

Ledelse Ny

Ressursplanlegging

Strategisk ressursplanlegging 2019 – er vi forberedt på fremtiden?

Strategisk ressursplanlegging har nærmest alltid vært et område de fleste ønsker å prioritere og forbedre. HR-undersøkelsen viste i 2017 en rekordhøy skåre på hvor viktig det er å forbedre ressursplanlegging. Men hva ønsker de å forbedre? Hvilke delprosesser gir mest hodebry, og hvilke grep gjør virksomhetene for å forbedre planleggingen?

Storebror Rekruttering I Stock 621461160 Thumb

Rekruttering

Personvern og rekruttering

Om få måneder innføres nye internasjonale regler om personvern – GDPR. På samme måte som for EU-landene, vil reglene gjelde for norske virksomheter fra og med 25. mai 2018. Samtidig som de viktigste prinsippene fra dagens regelverk i stor grad vil videreføres, er det nye regelverket langt mer detaljert enn det vi har i Norge i dag. Enkelte endringer i det nye regelverket vil også få direkte betydning i rekrutteringsprosesser.

Kreativitet

Rekruttering

Hvordan kan vi teste for kreativitet i rekrutteringsprosessen?

Ansatte med høy kreativ kompetanse er en suksessfaktor for de fleste bedrifter. I tillegg til at kreativitet brukes i de tradisjonelle kreative prosessene og yrkene, er kreativitet nøkkelen til problemløsning og effektivt innovasjonsarbeid i alle bransjer. Her er en rask introduksjon til noen områder du kan benytte deg av i din rekrutteringsprosess.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!