Linkedin

Dato: 2. oktober 2018

Skrevet av: Ingvild Nærø

Takeaways fra konferansen HR i kommunen 2018

HR Norges konferanse HR i kommunen ble arrangert for andre gang med mange fornøyde deltakere. Deltakerne fikk med seg nye spennende satsinger som bidrar til nytenkning i kommunene, og hvilke muligheter som ligger i teknologi, kultur og digital kompetanse.

Her er noen av konferansens viktigste takeaways for deg som ikke hadde mulighet til å være med på dagen.

Vi trenger kulturendring i kommunene for å få til digitalisering og innovasjon

Det var stort fokus på behovet for kulturendring på konferansedagen. Tore Hillestad, Programdirektør på NHH, definerte kulturendring som det å tenke, føle og handle på nye måter, og presenterte 3 kulturhindringer for digitalisering og innovasjon. Den første hindringen er manglende fokus på morgendagens brukeropplevelse, og for lite nysgjerrighet rundt dette. Den andre utfordringen er siloproblematikk og mangel på å tenke i helhetlige brukeropplevelser. Den siste hindringen for nytenkning er at organisasjoner er risikoaverse, og at det alltid vil koste noe å sette i gang noe nytt.

For å skape rom for nytenkning og for å få organisasjoner til å lære kollektivt må vi skape et miljø for psykologisk trygghet hvor det er lov til å gjøre feil. En foredragsholder spøkte med muligheten for å betale ut en tabbe-bonus for å oppfordre flere til å ta flere nytenkende sjanser. Kemnerkontoret har på sin side tatt i bruk verktøyet Adhackathon for å lage en god arena hvor det er greit å gjøre feil. HR og fagavdelingen jobbet sammen om dette konseptet, som tradisjonelt er en metode mange IT-avdelinger jobber etter. Deltakerne jobber over en kort tidsperiode, etter kun en kort introduksjon til konseptet, og målet er å presentere en konkret/løsning til slutt som kan implementeres. Forslagene ble kategorisert etter beste forslag, beste presentasjon, og beste gruppearbeid. Flere av foredragsholderne adresserte også viktigheten av å endre mindset. Det dreier seg om å både utnytte den kunnskapen man allerede har – bli bedre til det man allerede kan, og samtidig ha fokus på å utforske nye løsninger og utfordre det eksisterende. Dette kan ikke være noe på sidelinjen, men må bakes inn i organisasjonskulturen. Dette er viktig for å kunne nå det øverste nivået i modellen under, presentert på konferansen av Tale Skjølsvik, førsteamanuensis på OsloMet.

Ønsker du å lese hele artikkelen må du være medlem i HR Norge

Jobber du i en virksomhet med virksomhetsmedlemskap kan alle kontakter få tilgang til HR Norges +artikler.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!