Reitan Convience

Kloning av «super-selgeren» ved bruk av data

Kjøpmenn i Narvesen og 7-Eleven rekrutterer flere hundre salgsmedarbeidere til sine butikker hvert år. Her kan du lese om hvordan HR hjelper kjøpmennene og sikre profesjonelle og effektive rekrutteringsprosesser.

Marit Sælid Johannessen

Reitan Convenience Norge går analytisk til verks når de rekrutterer. På konferansen HR Analyser 19. september kommer Marit Sælid Johannessen, Direktør for HR og kommunikasjon og gir oss et innblikk i hvordan de jobber med rekruttering av «super-selgere» til sine butikker.

- Hvordan vil du beskrive «super-selgeren», hvilke egenskaper ser dere etter når dere rekrutterer denne?

- De beste selgerne i våre butikker er i stand til å jobbe selvstendig, har god tallforståelse, håndterer en hektisk hverdag og er pålitelige. Og så selger de veldig mye varer – faktisk 24% mer enn gjennomsnittet. Dette er funn vi har gjort etter å ha gått systematisk til verks for å finne ut hva som kjennetegner de beste hos oss. Resultatene er ikke spesielt overraskende, men det er samtidig godt å ha funnet bekreftelse for dette gjennom analyser og bruk av håndfaste data, sier Marit Sælid Johannessen.

- Hvilke data benytter dere i rekrutteringen og hvordan kom dere frem til at dette var riktig å vektlegge?

- I dag bruker Kjøpmennene våre tester og strukturerte intervjuer i arbeidet med å finne de beste selgerne til sine butikker. Testbatteriet er et skreddersydd verktøy som vi har utviklet spesielt for selger-rollen, og inneholder blant annet en såkalt jobbsituasjonstest. Dette er en test hvor søkerne blir bedt om å ta stilling til en rekke reelle situasjoner de vil møte på i selger-rollen i våre butikker. Jeg tenkte å fortelle mer om prosessen bak utviklingen av testbatteriet og rekrutteringsløsningen når vi sees på HR Analyser. Men kort fortalt; ved å bruke denne typen tilnærming i utvelgelsesprosessen får Kjøpmennene et bedre grunnlag for å vurdere søkerne opp mot hverandre, og treffsikkerheten øker. Målsettingen med hele rekrutteringsprosjektet vårt har vært å øke treffsikkerheten, senke unødvendig turnover og øke salget. De beste selgerne gjør det litt bedre enn gjennomsnittet hver eneste dag, ganske enkelt fordi de er rett person på rett plass. Det sier seg selv at vi må ha et nærmest «vanntett» system for rekruttering om vi skal lykkes, sier Marit Sælid Johannessen.

- Hvordan støtter dere kjøpmennene i å gjennomføre gode og effektive rekrutteringsprosesser, hvilke verktøy får de?

- Kjøpmennene våre rekrutterer flere hundre mennesker til selger-rollen hvert år. I snitt mottar de 40 søkere per stilling, og i byene ikke sjelden over 100. Mange av søkerne har lite eller ingen arbeidserfaring fra tidligere, og det er vanskelig å vite hvor i bunken man skal starte. Da blir verktøyene viktige. Gjennom bruk av tester gjør vi siling av kandidatene enklere, og strukturerte intervjuer bidrar til at magefølelsen og førsteinntrykket ikke tar overhånd i intervjusituasjonen. Vi har også utviklet en enkel og intuitiv rekrutteringsløsning, som gjør hele prosessen enkel og oversiktlig, fra publisering av annonse til administrasjon av søknadene, sier Marit Sælid Johannessen.

Vi opplever så langt at kjøpmennene er veldig positive til måten vi systematiserer rekrutteringen på, både med hensyn til spart tid, men også økt selvtillit og trygghet i rekrutteringssituasjonen, avslutter Marit Sælid Johannessen.

HR Analyser 2018

Les mer om konferansen HR Analyser 2018 og ser programmet her. 

Relaterte saker

Kate Ingram Video

Employer branding

Bedre Employer Branding med HR-analyser

«Vi skal være den beste arbeidsplassen innen 2025». Dette var utfordringen Ingram fikk, og employer branding, dedikert teamarbeid, employee ambassador program og fakta fundert i HR-analyser har vært deler av reisen så langt. Her får du Ingrams foredrag fra Rekrutteringsdagene 2020.

Ledelse Ny

Ressursplanlegging

Strategisk ressursplanlegging 2019 – er vi forberedt på fremtiden?

Strategisk ressursplanlegging har nærmest alltid vært et område de fleste ønsker å prioritere og forbedre. HR-undersøkelsen viste i 2017 en rekordhøy skåre på hvor viktig det er å forbedre ressursplanlegging. Men hva ønsker de å forbedre? Hvilke delprosesser gir mest hodebry, og hvilke grep gjør virksomhetene for å forbedre planleggingen?

Rudi Myrvang Video

Rekruttering

Hvorfor skolekarakterer sier lite om hvordan du duger i arbeidslivet

Rudi Myrvang har brukt drøyt 20 år på å lære opp HR og rekrutteringskonsulenter i hvordan de skal øke treffsikkerheten når de vurderer nyutdannede søkere til ulike stillinger. Mye av utfordringen har vært å få fokuset bort fra karakterer og utdanningsnivå, og over på egnethet for selve stillingen de vurderes for.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!